Sidokarta     -     Integritet     -     © REI-LUX.SE 2011           

 

Videoclips

REI-LUX Sverige

 

Badvägen 4

45491 Brastad

 

Mobil:

+46(0)738052828

 

info@rei-lux.se

Mätningar på belysningsanläggningar, skyltstolpar och skyltportaler

 

Tillämpningar:

Även utliggarmaster, ljussignalanläggningar-skyltstolpar och portaltraverser (skyltportaler) kan testas på ett idealiskt sätt med REI-LUX 3D-mätteknik: Exakta uppgifter om fel i svetsfogar, materialutmattning, materialförändring, påbyggnadsdelar som lossnar, sättningar, knäckningar, brott, erodering och materialupplösning registreras automatiskt och analyseras på ett omfattande sätt.

 

Kontor Sverige

Start 

Partners

 
3D-mätteknik
Kontakta oss

Jobb
Intranet

Ladda ner vår flyer   här(Pdf 600 Kb).

  Det modernaste 3D-stabilitetstestet     -    Säkerhet och ekonomi i kombination    -    Professionella tjänster för master

3D-mätteknik

Dynamisk  roterande      resonansfrekvensmätning  

Statiska och dynamiska provbelastingen förfarande 
Mätningar av ljus system
 

Säkerhet för trämaster
Trämaster är inte alltid så stabila som de ser ut. När man ska klättra upp på sådana master måste stabiliteten vara säkerställd!

Om man inte beaktar den grundregeln,
kan det leda till olyckor med svåra skador.