Sidokarta     -     Integritet     -     © REI-LUX.SE 2011           

 

Videoclips

REI-LUX Sverige

 

Badvägen 4

45491 Brastad

 

Mobil:

+46(0)738052828

 

info@rei-lux.se

 

Innovativ 3D-mätning ger mer säkerhet och mindre kostnader
 
På gator och platser står det många master som används för att bära upp belysning, skyltar, trafikinformation och reklam. De utsätts för påverkan som väder, försurning och/eller kontaminerade ytor, trafik, svängningar, vägsalt och hundurin. Aluminium- och stålmaster som står i jorden är mycket ofta så skadade från insidan att de utgör en omedelbar fara för sin omgivning. Dessa skador kan inte fastställas med befintliga regelbundna visuella kontroller. Därför ger denna traditionella metod ingen tillförlitlig inblick i hela mastens stabilitet. Statistiskt ersätts 80 % av de bra masterna samtidigt, medan i genomsnitt ca. 5 % behöver ersättas på grund av skador.
 

Start

Inledning   

Fördelar      

Särskilda objekt 
Mast reparation
Kvalitet 
Digitalakartor 
Pressmeddelande
Fotografier
 

Kontor Sverige

Start 

Partners

 
3D-mätteknik
Kontakta oss

Jobb

Intranet

Mer info tryck logotypen

  Det modernaste 3D-stabilitetstestet     -    Säkerhet och ekonomi i kombination    -    Professionella tjänster för master

För att sänka kostnaderna för mastbyte är det därför absolut nödvändigt att utföra mätningar.

Alla möjliga fel, från under jorden till mastens topp (lampa), beaktas av den skadefria 3D-mättekniken. Oavsett om det är aluminium, trä, betong eller plast: Denna metod kan utföras för alla typer av master och alla typer av material.

Ladda ner vår flyer   här(Pdf 600 Kb).